Płatność tylko Online

payu

POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE)

 

 1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowy wyszorujemy.pl został stworzony i przyjęty przez Grzegorza Kardasza prowadzącego działalność gospodarczą jako Grzegorz Kardasz, ul. Upalna 54 lok. 24, 15-668 Białystok, NIP: 542-118-70-10, REGON: 200108895 w celu podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Serwis oraz udzielenia użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies w tym serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

 2. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

 3. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkowniku do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług a pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednocześnie wskazujemy, iż odmowa podania niezbędnych danych bądź ich usunięcie uniemożliwia wykonanie usługi.

 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę Konta Klienta.

 5. Podanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

 6. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.

 7. Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Kardasz prowadzący działalność gospodarczą jako Grzegorz Kardasz, ul. Upalna 54/24, 15-668 Białystok, NIP 542-118-70-10, REGON 200108895.

 8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane  przez Administratora w celu wykonania umowy i wystawienia rachunku (paragonu lub faktury), a także, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu założenia i korzystania z Konta Klienta, w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 9. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z Serwisu.

 10. W związku z rozporządzeniem RODO, Administrator informuje, że:.

  10.1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: (i) wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub (ii) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub (iii) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub (iv) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także (v) na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody; W szczególności, jeżeli są Państwo klientem przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach formularza na stronie wyszorujemy.pl oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

  10.2. podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO;

  10.3. dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli są Państwo klientem Administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umowy i rozpatrywania reklamacji oraz przez okres posiadania przez Państwa konta na platformie wyszorujemy.pl, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta. Jeżeli dokonuje Pani/Pan transakcji bez zakładania konta na platformie wyszorujemy.pl wówczas dane są przechowywane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania Państwa danych na potrzeby wystawienia faktury, Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego. Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

  10.4. Państwa prawa:
  a) przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  c) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;

  10.5. dane osobowe zostały uzyskane od Państwa;

  10.6. podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich regulaminach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla zawarcia umowy lub dokonania innych czynności;

  10.7. Nie podejmujemy wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania.

  10.8. Dane kontaktowe Administratora są następujące: - adres ul. Upalna 54 lok. 24, 15-668 Białystok, e-mail: biuro@wyszorujemy.pl, tel: 502 206 700

 11. Aby ułatwić korzystanie z serwisu wyszorujemy.pl, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu wyszorujemy.pl.

 12.  Serwis wyszorujemy.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

  12.1. PHPSESSID - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu www.wyszorujemy.pl,

  12.2. _ga – plik cookie odpowiedzialny za rozróżnianie użytkowników. Jego żywotność wynosi 2 lata.

  12.3. _gat – plik cookie służący do zliczania ilości wejść na stronę. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek. Plik jest uaktualniany po obejrzeniu każdej strony i jego żywotność wynosi 10 minut.

 13.  Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

  13.1. w przeglądarce Internet Explorer

  13.2. w przeglądarce Mozilla Firefox

  13.3. w przeglądarce Chrome

  13.4. w przeglądarce Opera

 14. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem wyszorujemy.pl. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem wyszorujemy.pl.

 15. Zastrzegamy, że w ramach Serwisu może zostać umieszczony link umożliwiający Użytkownikowi bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani na politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 16. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator prowadząc serwis www.wyszorujemy.pl, są następujące:

  16.1. Wymagania minimalne:

  16.1.1. Posiadanie połączenia z siecią Internet

  16.1.2. Posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer 10.0, Chrome 25, Firefox 15, Opera 12, lub kompatybilnej wspierającej mechanizm CORS

  16.1.3. Włączenie obsługi skryptów oraz obsługi plików cookies

  16.2. Wymagania zalecane:

  16.2.1. Posiadanie połączenia z siecią Internet

  16.2.2. Posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer 11.0, Chrome 38, Firefox 33, Opera 25, lub kompatybilnej wspierającej mechanizm CORS.

 17. Zakazane jest dostarczania przez Klienta w ramach serwisu wyszorujemy.pl treści o charakterze bezprawnym.

 18. Klientowi przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego działania serwisu www.wyszorujemy.pl w terminie w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu 502 206 700 lub na adres e-mail firmy wyszorujemy.pl: biuro@wyszorujemy.pl

 19. Administrator obowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

Koszt dojazdu

 

Oferujemy usługi w miastach

Korzystamy z plików cookies

Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies (ciasteczka) (link), gdzie informujemy o celu używanych przez nas cookies, ich rodzajach, sposobach korzystania i ich usuwania.
Jeżeli wybierzesz Zaakceptuj - zgadzasz się na instalację marketingowych plików cookies w Twoim urządzeniu w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb. Zapoznaj się z pełną treścią zgody dostępną w opcji Prywatność (link)

[Informacje] [Zaakceptuj]

wyszorujemy.pl

O firmie:
kontakt:
CREATED BY ZagrajSam